#ARTPOP #ArtHaus http://gifs.techha.us/sqcVY565Ridj8KVon_iiA.gif

2 373 notas • 7:20 PM

FINALLY, HAPPY NEW YEAR!!!!!!!

ladyxgaga:

Lady Gaga - Do What U Want feat. Christina Aguilera

(Fuente: jamesesesess)

706 503 Plays • 9:11 PM

ME ON YOUR MANS ROOM #ARTPOP #ArtHaus http://gifs.techha.us/3z_QSdiuT7mrLlUEK8mINw.gif